Art.1. Se modifică, din motive obiective, art.1 al Dispoziției Primarului orașului Nădlac 97/10.02.2022 privind convocarea Consiliului local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară din data de 11.02.2022, și va avea următorul conținut:

„Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 11.02.2022, orele 14,00, la sediul primăriei oraşului Nădlac, sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online.‟

Ordinea de zi este stabilită prin dispoziția primarului nr.97/10.02.2022.

              Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică cu :

  • cetățeni prin afișare
  • Consilierii locali
  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-Compartimentul  Legalităţii Actelor şi Contencios 
Ustanovenie-99