Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară (convocată de îndată) pentru data de 16.05.2023, orele 17:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 16.05.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aderarea și includerea teritoriului orașului Nădlac la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ LUNCA MUREȘULUI DE JOS pentru obținerea sprijinului pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027.