Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 19.11.2019, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 19.11.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.10.2019.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2019.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.130/29.10.2019.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 309299 Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

            8.Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, potrivit prevederilor Ordinului nr.75/2019.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii în folosință gratuită, din partea Consiliului Județean Arad, a unei ambulanțe pentru a deservi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Nădlac.

10.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune.

11.Proiect de hotărâre privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Zonă servicii, activități turistice și agrement”.

          12.Diverse.