În cadrul exerciţiului s-a urmărit verificarea modului de acţiune în situaţii de urgenţă a personalului din obiectiv în cazul unui incendiu, acțiunea grupei de intervenție al SVSU Nădlac, antrenarea forţelor participante la exerciţiu în situaţii de urgenţă şi realizarea cooperării între acestea pentru îndeplinirea misiunii într-o concepţie unitară stabilită printr-o ipoteză probabilă de inițiere a unui încendiu și de intervenție pentru limitarea, localizarea, stingerea incendiului.