Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 22.12.2021, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 22.12.2021.

2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.