Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 23.07.2019, orele 17,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac, sala de şedinţe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.07.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.06.2019.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.56/24.04.2019 și a anexei la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.163/27.11/2018.

            4.Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu denumirea “Elaborare proiect tehnic pistă de biciclete str. Nicolae Bălcescu”, faza P.T. și a devizului general.

                6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 899 mp, parcela cu nr.cad.302246, evidențiată în CF nr.302246 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.3, județul Arad, dnei Lukacs Elisabeta și dlui Lukacs Gheorghe, domiciliați în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr.3, județul Arad.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 871 mp, parcela cu nr. cad.  302248, evidenţiată în CF nr. 302248 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, str. Primăverii, nr.7, județul Arad, dnei Haiduk Maria-Ștefania  şi dlui Haiduk Milan-Mihai, domiciliaţi în oraşul Nădlac, str. Primăverii, nr. 7,  județul Arad.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 749 mp, parcela cu nr. cad.  302124, evidenţiată în CF nr. 302124 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, str. V. Lucaciu, nr.110, județul Arad, către Gurban Adelina-Claudia.

          9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea vânzării, în baza dreptului de preemțiune, a apartamentelor nr.1A și nr.1B, situate în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.62, județul Arad.

          10.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 304094 Nădlac.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de comodat nr.5092/28.06.2005.

13.Punct de vedere asupra adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, înregistrată sub nr.4311/11.07.2019.

          14.Discuții asupra informării/solicitării Cooperativei Agricole Salamul de Nădlac, înregistrată sub nr.4167/02.07.2019.

15.Diverse.