Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 29.11.2019, orele 08,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 29.11.2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.11.2019.

3.Analiza informării emisă de către Ministerul Fondurilor Europene pe marginea proiectului depus în cadrul POIM, Axa Prioritară 6, Obiectivul Specific 6.1- Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ), sectorul producție.

          4.Diverse.