Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată )pentru data de 24.11.2021, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 24.11.2021.

2.Proiect de  hotărâre privind aprobarea implementării  proiectului  ”Integrarea minorității slovace din Nădlac în viața societății prin promovarea culturii și tradiției proprii” în cadrul Grupului de Acțiune Locală  – Lunca Mureșului de Jos a  Măsurii 7. (6B) „Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)”.