Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 26.11.2021, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26.11.2021.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.10.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 26.10.2021.

4.Proiect de hotărâre privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității.

          5.Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă pe picior.

          6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor platforme de depozitare temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor inerte rezultate din construcții.

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 771 mp, parcela cu nr.cad.302171, evidențiată în CF nr.302171 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str.1 Decembrie, nr.163, jud. Arad, dlui Cruceanu Milică și dnei Cruceanu Maria, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.163, jud. Arad.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 131 mp din parcela cu nr.top.3162/2, evidențiată în CF nr.318076 Nădlac, dlui Perhinschi Neculai.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 907 mp, parcela cu nr.cad.302269, evidențiată în CF nr. 302269 Nădlac, situat în orașul Nădlac, str.Primăverii nr.10, jud. Arad, dnei Vesa Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, str.Primăverii, nr.10, jud. Arad.

          10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

          11.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2021.

          12.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului III al anului 2021.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general actualizat rest de executat, actualizat conform Ordonanței nr.15/2021, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea “Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S.

14.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr.317861 Nădlac.

15.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii nr.8/01.11.2021, formulată de către Asociația Producătorilor Agricoli Țăranul Nădlăcan.

16.Diverse.

Ustanovenie-372