Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară pentru data de 28.02.2023, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 28.02.2023.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2023.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 31.01.2023.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 03.02.2023.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 16.02.2023.

          6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 975 mp, parcela cu nr. cad. 319108, evidenţiată în CF nr. 319108 Nădlac, situat în oraşul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 158, jud. Arad, d-nei Fabric Jenica și d-lui Fabric Ioan, ambii cu domiciliul în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazul nr. 158, jud. Arad.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2023.

    8.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac.

          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea – Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2023.

          10.Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului  orașului Nădlac în vederea îndeplinirii procedurii de îndreptare a unor erori asupra situației juridice a spațiilor/apartamentelor situate la parterul Blocului D1, aferente imobilului situat în orașul Nădlac, str.G.Coșbuc .

11.Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bibliotecile din județul Arad – hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” și a cheltuielilor legate de proiect.

13.Raport de activitate pe anul 2022 al Bibliotecii orășenești Nădlac.Calendarul activităților propuse pentru anul 2023.

          14.Procesul  verbal  referitor la inventarierea bunurilor oraşului Nădlac pe anul 2022.

15.Raportul Poliției Locale referitor la activitatea desfășurată în anul 2022.

Ustanovenie-82-febr