Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 31.08.2021, orele 18:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 31.08.2021.

2.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021.

          3.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare.

Ustanovenie-293