Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Nădlac din 11.02.2022 – modificată

Art.1. Se modifică, din motive obiective, art.1 al Dispoziției Primarului orașului Nădlac 97/10.02.2022 privind convocarea Consiliului local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară din data de 11.02.2022, și va avea următorul conținut: „Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de […]