Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 11.02.2022, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 11.02.2022.

2.Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.158/26.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investițiiAsfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Nădlac, județul Arad ‟.

3.Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.157/26.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investițiiModernizare și asfaltare drumuri de interes local și trotuare în orașul Nădlac, județul Arad ‟.

4.Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.159/26.10.2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul de investițiiExtindere rețea de apă, rețea de canal și sisteme de captare a apelor pluviale, în orașul Nădlac, județul Arad‟.

Ustanovenie-97