Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 23.01.2020, orele 16,oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de sedințe, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 23.01.2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.01.2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac.

4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

5.Proiect de hotărâre privind emiterea avizului în vederea prestării serviciilor funerare de către firma „GOTCU KRISTINA Întreprindere Individuală”.

6.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.

7.Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii prețului de vânzare a terenului evidențiat în CF nr.309496 Nădlac.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.14.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac.

          11.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

          12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad.

          13.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal privind stabilirea  nivelului chiriilor pentru imobilele, proprietatea unor terțe persoane, în care funcționează unitățile de învățământ.Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Nădlac din 29.11.2019

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare și radierea unor drumuri.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în orașul Nădlac, parcela evidențiată în CF nr. 311525 Nădlac.

16.Raport de activitate pe anul 2019 al Bibliotecii orășenești Nădlac. Calendarul acțiunilor culturale propuse pentru anul 2020.

17.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *