Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa ordinară pentru data de 29.03.2022, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29.03.2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.02.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 17.02.2022.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului pentru începerea construirii locuinţei  proprietate personală, care urmează a fi edificată pe terenul atribuit în folosinţă gratuită dlui Matica Ioan-Robert.

          5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 886 mp, parcela cu nr. cad. 306528, evidenţiată în CF nr. 306528 Nădlac, situat  în oraşul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr. 57, județul Arad, d-lui Kolecsko Ioan și d-nei Kolecsko Ana, cu domiciliul în orașul Nădlac, Cart. Viile Vechi nr.57,  județul Arad.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de colectare deșeuri, aplicabile tuturor UAT-urilor componente Zonei I.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.17.

8.Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă „pe picior‟.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de închiriere a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2022.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea – Planului anual de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenţă pe anul 2022.

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor orașului Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea și introducerea tarifelor pentru Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac.

14.Raportul Poliției Locale referitor la activitatea desfășurată în anul 2021.

          15.Raportul primarului asupra stării  economice, sociale şi de mediu a Oraşului Nădlac în anul 2021.                   

16.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *