Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 20.03.2024, orele 16:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 20.03.2024.

          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Orașului Nădlac, în anul 2024.

ustanovenie-130-mart