Se convoacă Consiliul local al oraşului Nădlac în şedinţa extraordinară ( convocată de îndată ) pentru data de 26.09.2023, orele 09:00, la sediul primăriei oraşului Nădlac – sala de ședințe cu participarea fizică și/ sau online, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 26.09.2023.

          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 3 – O comunitate mai sustenabilă, bazată pe cooperarea transfrontalieră, ISO6.3: Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, cu proiectul cu titlul „Consolidation of intercultural relations between Nădlac and Totkomlos” şi aprobarea cofinanţării acestuia.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 3 – O comunitate mai sustenabilă, bazată pe cooperarea transfrontalieră, ISO6.3: Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, cu proiectul cu titlul „ Children – the keepers of traditions” şi aprobarea cofinanţării acestuia.

4.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către Asociația Club Sportiv Fotbal Victoria Nădlac.

Ustanovenie-255.docx